Produkcja i obr�bka cz�ci metalowych

U R P
Micha� Urbanowicz

42-200 Cz�stochowa,  ul. Borelowskiego 14
tel. 605 636 297,
urp.poland@gmail.com
Oferta:

Producent oku� budowlanych, ramek na wizyt�wki, dr��k�w rehabilitacyjnych, ko�c�wek do linek samochodowych. Us�ugowe toczenie ma�ych element�w. Produkcja i obr�bka cz�ci metalowych.

 

zawias okr�g�y zawias okr�g�y z owalnym otworem
zawias zawias
zawias p�aski zawias
zawias zawias
zawias k�towy zawias drzwiowy ma�y
zawias drzwiowy du�y zawias d�ugi
zawias p�okr�g�y zasuwka ma�a
zasuwka du�a zasuwka pionowa
zamkni�cie na k��dk� rozp�rka ma�a
rozp�rka du�a Ramka na wizyt�wk�
elementy z��czne k�ka
s-element okucie do foteli ogrodowych
zamek do schod�w strychowych  

:: www.arsyl.pl :: Informacja Gospodarcza :: profesjonalne t�umaczenia Cz�stochowa ::
 

 

...

kolorowe balony dla dzieci, najlepsz� obr�bka skrawaniem w Cz�stochowie wykonuje toczenie us�ugowe